DARE GLOBAL
INDUSTRY
b業運營
DARE GLOBAL
NEWS
新聞中心
DARE GLOBAL
Management
經營團隊
  • 陳曉龍 董事長

    男,本科經濟學學士、英國工商管理碩士學位。大亞科技集團有限公司董事局主席、總裁、黨委書記,大亞聖象家居股份有限公司董事長。 兼任中國林業 b業聯合會副會長、中國企業聯合會常務理事、中國青年企業家協會常務理事、蘇商發展促進會聯席會長、鎮江市第三屆青商會會長。榮膺“中國林業 b業誠信領軍人物”、“蘇商十大年度經濟人物”、“中國長三角青商領袖”、“鎮江市五一勞動模範”、“鎮江市十大傑出青年” 等榮譽稱 。

大亞科技集團有限公司

地址:江蘇省丹陽市經濟技術開發區齊梁路99 糯 亞工業坅a0000(212310)

電話aa00-00-0-0-0-00000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0051000000-00-0-0-0-0868800000000-00-0-0-0-aa-00-0-0-0-aa-00-0-0-0-000002

傳真aa00-00-0-0-0-00000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0051000000-00-0-0-0-086882405

E-mail:dareaa0000cndare

地址:上海市陸家嘴東路161 耪猩 局大廈23樓(200120)

電話aa00-00-0-0-0-00000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-aa-00-0-0-0-aa-00-0-0-0-aa-00-0-0-0-aa0-00-0-0-0-068883886

傳真aa00-00-0-0-0-00000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-0000000-00-0-0-0-aa-00-0-0-0-aa-00-0-0-0-aa-00-0-0-0-aa0-00-0-0-0-058883780

蘇ICP備05044141 -9aa0000copy; 2016 - Copyright DARE - All Rights Reserved Designed by GreatMo